Doelstelling van de training:

De training gaat er van uit dat een Excel werkmap een middel tot een doel is, en dus geen doel op zich: het gaat niet om ‘de knopjes’, maar om de functionaliteit.

Doelgroep:

Niet alleen administrateurs, accountants en financials, maar ook heao‐ en SPD‐studenten hebben baat bij inzicht in deze ‘rekenbladen’. Veel vraagstukken waar zij tijdens hun studie mee in aanraking komen, kunnen met behulp van Excel werkmappen op een plezierige manier worden opgelost en inzichtelijk worden gemaakt. De training Excel voor Financials reikt de kennis aan die de Excel gebruiker nodig heeft. Wij werken in heel Nederland op locatie maar ook vanuit onze eigen trainingsruimtes. U vindt ons vaak in Groningen, Friesland en Drenthe. Tevens geven wij trainingen in Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht en Noord Holland. Wij gaan de samenwerking graag met u aan.

Trainingsduur:

1 Dag

Ideale voorkennis:

Kennis van de trainingen Microsoft Excel gevorderd en Microsoft Excel expert is noodzakelijk.

Trainingsopzet:
  • Gegevens invoeren, opmaken en beveiligen, getallen opmaken met een ander valutasymbool dan de euro
  • Excel als database, zoek‐ en filterfuncties, databasefuncties
  • Financiële rekenkunde, zoals matrixformules, IFRS, eindwaarde en contante waarde, rente berekeningen
  • Financiële rekenkunde, zoals annuïteiten/‐rentabiliteitsberekeningen, investeringsselectie
  • Beleidsbepaling met afzetprognoses en scenario's
  • Statistiek, zoals beschrijvende statistiek, normale verdeling, schatten en toetsen, correlatieanalyse en tijdreeksanalyse
  • Bedrijfseconomie, o.a. consolideren, activity based costing, afschrijvingssystemen
Actie aanbod

Komt u voor de Wilde Excel Weken?
Neem snel contact op en ontvang 15% korting op deze training!

Investering: 570
Deelname:

1 dag, inclusief lesmateriaal, lunch, koffie en thee