Doelstelling van de training:

De deelnemers leren het schrijven van een correcte brief of ander stuk tekst.

Doelgroep:

Medewerkers die regelmatig schriftelijke correspondentie met zowel interne als externe klanten hebben.

Trainingsduur:

2 dagen

Ideale voorkennis:

De training is een opfristraining. U heeft geen specifieke voorkennis nodig. Wel gaan we ervan uit dat u het Nederlands als moedertaal beheerst.

Trainingsopzet:
  • Spelling in alle facetten, dus het aaneenschrijven of los, leestekens, hoofdletters of kleine letters
  • Spelling in alle facetten, dus tussen-n in zelfstandige naamwoorden, c of k of vreemde woorden
  • Grammatica betreffende de werkwoord vervoegingen en de tijden
  • Grammatica betreffende het enkelvoud / meervoud, bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoorden
  • Stijl met betrekking tot het correct formuleren zonder overbodige woorden, zonder stijlfouten van allerlei aard
  • Stijl met betrekking tot to the point zijn, actief / dynamisch iets verwoorden in heldere, transparante taal
  • Opdrachten om het geleerde in praktijk te brengen en te bespreken
  • Wat is het doel van het geschrevene
  • Wie is de doelgroep waar het geschrevene mee wordt gecommuniceerd
  • Vele soorten brieven als klachtenbehandeling, informatieverstrekking, slecht nieuws brieven komen aan de orde
Actie aanbod

Komt u voor de training van 15 mei 2018?
Neem snel contact op en ontvang 25% korting op deze training!

Investering: 935
Deelname:

2 dagen, inclusief lesmateriaal, lunch, koffie en thee