Trainen van (key)users

Werknemers hebben zich door de jaren heen een bepaalde werkwijze eigen gemaakt en werken daarbij met de software die de organisatie hun biedt. Met de komst van Office 365 verandert er nogal wat. Wij willen middels een inspiratiesessie voor alle (key)users realiseren dat de nieuwe Office 365 gebruikers zich het product eigen maken, het omarmen. Wanneer gebruikers dat namelijk doen, kunnen zij ook echt profiteren van de mogelijkheden die het platform te bieden heeft.

Wat houdt het adoptietraject in?

 • Zien te achterhalen wat de werkzaamheden en de werkwijze van de individuele medewerk(st)er is.
 • Deze medewerk(st)er vervolgens een aanbeveling kunnen geven wat de bijbehorende app (software) kan zijn die het beste past bij de bestaande werkwijze of wellicht een nieuwe werkwijze.
 • Daarnaast uitgevoerd met de best passende hardware device (iPhone, iPad, laptop, desktop). Wij zien Office 365 als een dienst die we goed aan onze klanten moeten uitleggen.

Trainen

De doelstelling is uiteindelijk alle medewerkers op een dusdanig kennis- en vertrouwdheidniveau te krijgen met Office 365, dat structurele ondersteuning van buitenaf niet nodig is. Hiervoor trainen wij de (key)users binnen uw organisatie.

De ontwikkelingen van Office 365 gaan continu door en daarbij is het onze taak om uw organisatie regelmatig op de hoogte te houden van de verschillende veranderingen. Wij willen één keer in de per maand een aantal uren bij u op locatie komen om nieuwe functionaliteit aan uw (key)users te demonstreren. Dit doen we in een abonnementsvorm.

offerte aanvragen

Inventarisatie

Wat voor ons belangrijk is om te achterhalen en te inventariseren wat het huidige Office 365 kennisniveau van de beoogde (key)users is. Het liefst willen op basis van persoonlijke interviews met de (key)users dit bepalen.

Onze aanpak

 1. We starten met een inspiratiesessie voor alle (key)users, het management en de trainers van Smidt Kennisprovider. De inspiratiesessie wordt de kick-off van het opleidingstraject en wordt verzorgd door onze senior consultant en duurt ongeveer twee uur.

 2. Onderstaand het programma:

  • Introductie
  • De Cloud
  • Office 365 in de praktijk
  • Portal
  • Outlook
  • OneDrive
  • Delen in plaats van mailen
  • Teams
  • Wanneer gebruik je wat?
  • Vragen en afronding
 3. Vervolgens plannen we de inventarisatie om het huidige Office 365 kennisniveau van de beoogde (key) users in kaart te brengen.

 4. We maken een opleidingsplan per (key) user en leggen de planning vast, daarna starten we kort daarop met de werkelijke trainingen.

 5. Na alle trainingssessies kunnen we bijvoorbeeld een Team inrichten waarin alle gebruikers hun vragen, opmerkingen met betrekking tot Office 365 kunnen posten. De trainers van Smidt Kennisprovider zijn hier ook lid van en kunnen vervolgens snel reageren op vragen die spelen en problemen die opgelost moeten worden.

offerte aanvragen