Programmatuur op maat met behulp van Microsoft Office applicaties?

Met behulp van de Microsoft Office applicaties, Excel, Access, Word en Project VBA worden oplossingen geboden met behulp van de krachtige programmeertaal Visual Basic voor Microsoft Office applicaties oftwel Visual Basic for Applications.

Onze oplossingen worden bijvoorbeeld ingezet om een bepaalde periode te overbruggen naar het gebruik van grotere bedrijfsapplicaties, wij leveren gerichte rapportages met werkbare Dashboards op of wij leveren bedrijfsspecifieke sjablonen op waarin een huisstijl wordt gewaarborgd of een planning wordt gestandaardiseerd. Voor al deze toepassingen voldoen onze oplossingen uitstekend.

Er wordt gestart met een vooronderzoek, waarin o.a. interviews worden afgenomen en waarin de klant wordt gevraagd naar zijn huidige werkwijze. Daarnaast wordt de klant gevraagd om concrete voorbeelden van de gewenste situatie aan te leveren. In samenwerking met u wordt het ontwikkeltraject bepaald en voert u zelf de benodigde acceptatietesten uit.

Indien onze klant dat wenst schrijven wij voor de nieuwe software een handleiding op maat en daarnaast kunnen wij, indien gewenst, alle betrokken medewerkers een instructie aanbieden.

Praktijkvoorbeelden

  • Voor een Waterschap uit Zeeland met behulp van Microsoft Project een resourceplanning opzetten waarin alle teamleden van het Ingenieursbureau de uren van hun Projecten bijhouden. Het resultaat is een goed overzicht van de geplande en werkelijke uren van de projecten met daarnaast de mogelijkheid om in te spelen op de verwachte vraag aan resources.
  • Voor een groot energiebedrijf een onderhoudsplanning gemaakt met Microsoft Excel waarbij de planners dagelijks de actuele planning voor zo’n veertien onderhoudsmonteurs klaarzetten.
  • Met behulp van Excel een jaarplanning maken waarin de bezettingsgraad, het gemiddelde en het gewogen gemiddelde van het ziekteverzuim en het aantal trainingsdagen grafisch zichtbaar worden.
  • Een Access oplossing om de belangstellingsregistratie ten behoeve van een reorganisatie bij een Gemeente te administreren.
  • Gecombineerde Access en Word oplossing om toegangspasjes voor evenementen af te drukken.
  • Maken van standaard Word sjablonen voor een vergunning verlenend bedrijf.
  • Een Access en SQL Server applicatie maken om de zaakregistratie per medewerker vast te leggen met hierin diverse rapportages op diverse niveaus in de organisatie.
  • Inrichten van een standaard Project sjabloon ten behoeve van project planningscalculaties voor een bouwbedrijf.
offerte aanvragen