Smidt Kennisprovider is al meer dan vijfentwintig jaar actief als zelfstandig opleidingsbureau. Wij organiseren zowel trainingen voor uiteenlopende doelgroepen Microsoft Office gebruikers als trainingen op het gebied van communicatie-en taaltrainingen, advies en coaching.

Smidt Kennisprovider verzorgt praktijkgerichte trainingen. Vaardigheid op de werkplek bevordert het werkplezier. Voorafgaand aan de uitvoering van een training, wordt door de trainer óf een werkplekoriëntatie gedaan of wordt een vragenlijst aan de deelnemers gezonden die zij verzocht worden in te vullen.

Naast trainingen heeft Smidt Kennisprovider zich toegelegd op het ontwikkelen van maatwerkoplossingen met behulp van Microsoft Office VBA.

De trainers, coaches en ontwikkelaars waar Smidt Kennisprovider mee samenwerkt, hebben ruime werkervaring en hebben zich bewezen in de praktijk.