• Alle kennis van Microsoft Office

 • Gedreven trainers en ontwikkelaars

 • 1
 • 2

Doelstelling van de training

De deelnemers vertrouwd maken met de geavanceerde onderdelen van Microsoft Project, zoals bijvoorbeeld de planning controleren, administreren en analyseren. Het werken met resources wordt tijdens deze training uitgebreid besproken.

Doelgroep

Deelnemers die reeds met het programma Microsoft Project werken en het programma intensiever en gezamenlijk willen leren gebruiken.

Trainingsduur

1 dag

Ideale voorkennis

Kennis van de training Microsoft Project intro is noodzakelijk.

Trainingsopzet

 • Resources invoeren, een resource kalender aanpassen
 • Verschillende taaktypen bespreken en toepassen
 • De resources aan taken koppelen, verschillende methodes
 • De planning optimaliseren, hierbij overbezetting van resources oplossen
 • Een resource pool maken en projecten hieraan koppelen
 • De definitieve planning met de baseline vastleggen
 • De voortgang van de planning controleren en analyseren
 • Verschillende projecten samenvoegen en multiprojecten bekijken
 • Eigen weergaven en filters maken en aan de global.mpt toevoegen

Investering

€ 335 ‐ 1 dag, inclusief lesmateriaal, lunch, koffie en thee