• Alle kennis van Microsoft Office

  • Gedreven trainers en ontwikkelaars

  • 1
  • 2

Doelstelling van de training

De training gaat er van uit dat een Excel werkmap een middel tot een doel is, en dus geen doel op zich: het gaat niet om ‘de knopjes’, maar om de functionaliteit.

Doelgroep

Niet alleen administrateurs, accountants en financials, maar ook heao‐ en SPD‐studenten hebben baat bij inzicht in deze ‘rekenbladen’. Veel vraagstukken waar zij tijdens hun studie mee in aanraking komen, kunnen met behulp van Excel werkmappen op een plezierige manier worden opgelost en inzichtelijk worden gemaakt. De training Excel voor Financials reikt de kennis aan die de Excel gebruiker nodig heeft.

Ideale Voorkennis

Kennis van de trainingen Microsoft Excel gevorderd en Microsoft Excel expert is noodzakelijk.

Trainingsopzet

  • Gegevens invoeren, opmaken en beveiligen, getallen opmaken met een ander valutasymbool dan de euro
  • Excel als database, zoek‐ en filterfuncties, databasefuncties
  • Financiële rekenkunde, zoals matrixformules, IFRS, eindwaarde en contante waarde, rente berekeningen
  • Financiële rekenkunde, zoals annuïteiten/‐rentabiliteitsberekeningen, investeringsselectie
  • Beleidsbepaling met afzetprognoses en scenario's
  • Statistiek, zoals beschrijvende statistiek, normale verdeling, schatten en toetsen, correlatieanalyse en tijdreeksanalyse
  • Bedrijfseconomie, o.a. consolideren, activity based costing, afschrijvingssystemen

Investering

€ 450 ‐ 1 dag, inclusief lesmateriaal, lunch, koffie en thee