• Alle kennis van Microsoft Office

 • Gedreven trainers en ontwikkelaars

 • 1
 • 2

Doelstelling van de training

De deelnemers leren omgaan met Microsoft Access op een gevorderd niveau, zoals het maken van gestructureerde tabellen en formulieren in de database.

Doelgroep

Iedereen die zowel eenvoudige als complexe databases wil maken. In deze training zal het optimaliseren van het maken van tabellen, query's, formulieren, rapporten en grafieken aan de orde komen.

Trainingsduur

2 dagen

Ideale voorkennis

Kennis van de training Microsoft Access intro is noodzakelijk.

Trainingsopzet

 • Enige theorie over databases en gegevensverzamelingen in het algemeen
 • Eén tabel opsplitsen in meerdere tabellen en relaties leggen tussen meerdere twee tabellen
 • Normaliseren en een data‐analyse maken
 • Een rapport maken op basis van aangepaste query's
 • Een query maken op basis van één tabel en meerdere tabellen
 • Verschillende typen query’s, statistische, kruistabel en actiequery's
 • Geavanceerde formulieren, met Ole‐object of hoofd‐en subformulieren
 • Gegevens importeren of koppelen aan een Access tabel

Investering

€ 615 ‐ 2 dagen, inclusief lesmateriaal, lunch, koffie en thee