• Alle kennis van Microsoft Office

 • Gedreven trainers en ontwikkelaars

 • 1
 • 2

Doelstelling van de training

De deelnemers leren het schrijven van een correcte brief of ander stuk tekst.

Doelgroep

Medewerkers die regelmatig schriftelijke correspondentie met zowel interne als externe klanten hebben.

Trainingsduur

2 dagen

Ideale voorkennis:

De training is een opfristraining. U heeft geen specifieke voorkennis nodig. Wel gaan we ervan uit dat u het Nederlands als moedertaal beheerst.

Trainingsopzet

 • Spelling in alle facetten, dus het aaneenschrijven of los, leestekens, hoofdletters of kleine letters
 • Spelling in alle facetten, dus tussen-n in zelfstandige naamwoorden, c of k of vreemde woorden
 • Grammatica betreffende de werkwoord vervoegingen en de tijden
 • Grammatica betreffende het enkelvoud / meervoud, bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoorden
 • Stijl met betrekking tot het correct formuleren zonder overbodige woorden, zonder stijlfouten van allerlei aard
 • Stijl met betrekking tot to the point zijn, actief / dynamisch iets verwoorden in heldere, transparante taal
 • Opdrachten om het geleerde in praktijk te brengen en te bespreken
 • Wat is het doel van het geschrevene
 • Wie is de doelgroep waar het geschrevene mee wordt gecommuniceerd
 • Vele soorten brieven als klachtenbehandeling, informatieverstrekking, slecht nieuws brieven komen aan de orde

Investering

€ 735 - 2 dagen, inclusief lesmateriaal, lunch, koffie en thee